Make your own free website on Tripod.com

Pekerjaan

Pengalaman pekerjaan terutamanya di Tenaga Nasional Berhad adalah seperti berikut:

Tahun

Jenis Pekerjaan

1993 - 1993 Pegawai Pengurusan Pengangkutan di Shinwa Transtech Industrial, Pasir Gudang Johor

- menguruskan pengangkutan barang-barang eksport & import syarikat

 

1993 - 1994 Jurutrengkas Tingkatan Rendah di Ibu Pejabat TNB, Jalan Bangsar Kuala Lumpur

- Mengambil minit, mengambil trengkas dan kerja-kerja pembantu peribadi

 

1994 - 1997 Setiausaha Tingkatan Biasa di Stesen Janaelektrik Tuanku Jaa'far, Port Dickson

- Ruang lingkup tugas yang lebih luas meliputi segala urusan setiausaha

 

1997 - 2000 Koordinator Dokumen ISO 14001 di Stesen Janaelektrik Tuanku Ja'afar, Port Dickson

- Memastikan dokumen ISO 14001 dikemaskini, disahkan dan terkawal

 

2000 - 2002 Koordinator Dokumen ISO 9002 & 14001 di stesen yang sama

- Memastikan dokumen ISO 9002 dan ISO 14001 dikemaskini, disahkan dan terkawal

 

Jun 2002 Eksekutif Kualiti & Kawalselia di stesen yang sama

- Berperanan memastikan dokumen ISO 9001 dan 14001 dikemaskini, disahkan dan terkawal

- Juga menjalankan kerja-kerja pengurusan & pembangunan sumber manusia

- Bergerak aktif dalam bahagian pengurusan kualiti

HOME